Wednesday, January 4, 2012

"Mahirap kapag nakalimutan ang mga bagay na dapat tandaan, pero mas mahirap kapag di makalimutan ang mga bagay na matagal na dapat kinalimutan"

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading my blog. I'd love to hear from you as well...
Have a happy day! Have a colorful life! God bless